e-Serbest Meslek Makbuzu

e-Serbest Meslek Makbuzu
Serbest Meslek Makbuz Regülasyon Tebliği Yayınlandı!

 

e-Serbest Meslek Makbuzu nedir?

Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 236. maddesine göre düzenlenen ve kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı yasal niteliklere sahip olan elektronik ortamda düzenlenen, hizmet alanın talebi doğrultusunda elektronik veya kağıt ortamda iletilen, dijital olarak muhafaza ve ibraz edilebilen ve GİB’e elektronik ortamda raporlanan elektronik belge ve raporudur.

e-Serbest Meslek Makbuzu Avantajları Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşüreceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Raporunuz kolayca oluşturarak zamandan kazanacaksınız.

Hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yöneteceksiniz.

Makbuz basım gönderim takip masraflarından kurtulacaksınız.

Tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayacaksınız.

Arşiv ve depolama maliyetleri azaltırken geçmişe dönük verilerinize hızlıca erişeceksiniz.

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına geçen meslek erbapları

  • Kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemlerine entegrasyonu yoluyla,
  • GİB Portalı aracılığıyla,
  • Özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla

3 yöntemden herhangi birini seçerek yararlanabileceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzunun Özellikleri Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına, kendi nam ve hesabına meslek faaliyetinde bulunan; mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, avukat, doktor, diş hekimi, veteriner, mimar, mühendis, müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışmanların kollektif, adi ortaklık veya adi komandit şirket ortaklıklardan elde edilen paylar dahil olmak üzere 2016 yılı gayri safi hasılatı 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbapları 01/01/2018 tarihinden itibari ile serbest meslek makbuzlarını elektronik olarak düzenleyeceklerdir.

e-Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenleme zorunluluğu getirilen hekimlerin, (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil), zorunluluklarının başlayacağı tarihlerden itibaren 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen uygulamadan (POS fişlerinin serbest meslek makbuzu yerine kabul edilmesi) yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasında GİB veri formatı ve standardına uygun “e-Serbest Meslek Makbuzu Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak GİB sistemine elektronik ortamda aktarılacaktır.

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.