e-İrsaliye

e-İrsaliye
Hukuki olarak kağıt İrsaliye ile aynı değere sahip

 

E-İrsaliye Nedir?

VUK 213 Sayılı kanun gereği irsaliyede yer alabilecek bilgileri içeren, kağıt irsaliye ile aynı nitelikte olan ve kağıt irsaliye yerine geçen standartları GİB tarafından belirlenmiş, satıcı ile alıcının kapalı bir sistemde elektronik olarak gönderdiği bir belgedir.

E-İrsaliyenin Özellikleri Nelerdir?

e irsaliye uygulaması kullanmaya başlayan işletmeler önce e-faturayı düzenleyip daha sonra kağıt irsaliye tiplerinden (sevk ve taşıma irsaliye) biri olan sevk irsaliyelerini dijital ortamda düzenleyerek mali mühürleri ile onaylayıp kendisi de e-irsaliye mükellefi olan alıcıya ulaştıracaktır. Taraflardan birisinin e irsaliye mükellefi olmaması durumunda kağıt ortamda yada e arşiv fatura ile irsaliye gönderimi yapılması gerekmektedir.

E-irsaliyenin bir nüshası olan taşıma irsaliyeleri ise eskiden olduğu gibi matbu olarak araçlarda bulundurulmaya devam edecektir.

E-İrsaliyenin Avantajları Nelerdir?

  • Matbu irsaliye hazırlamak zorunda olmadığınız için zamandan kazanacaksınız.
  • Kağıt irsaliyenin basımı, onayı, kargosu harcanan zaman ve maliyeti minimuma indireceksiniz.
  • Kaybolma riski ve yeniden gönderim maliyetlerine katlanmayacaksınız.
  • E-irsaliye ile alıcıya anında bilgi ulaşırken kabul, red, iade süreçlerinde hızlı mutabakat sağlayacaksınız.
  • E-irsaliye ile 10 yıl süreyle dijital ortamda saklandığından veriye hızlı erişimin yanı sıra arşivlenmesi masraflarınızdan (zaman, depo ve personel) kurtulacaksınız

Kimler Kullanabilir? Kimler İçin Kullanımı Zorunludur?

Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki; e-Fatura sistemine kayıtlı tüm firmaların, e-İrsaliye geçişi zorunlu olmaktadır.

Satıcı ve alıcının mutlaka, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olduğu kullanıcılar arasında düzenlenmektedir. Alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, kağıt irsaliye düzenlemeye devam edilecektir.

e-Arşiv faturasını irsaliye yerine kullananlar e-İrsaliye’ye geçtiğinde, bu durumda alıcı e-İrsaliye kullanıcısı değilse, sadece e-Arşiv faturası düzenlenerek mevcut sürece devam edilecektir.

Eğer, alıcı da e-İrsaliye kullanıcısı ise, e-Arşiv fatura dışında mutlaka e-İrsaliye de düzenlenmelidir.

E- İrsaliye Hakkındaki Genel Sorular

Malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine iletilmesi, malın fiili olarak sevki için yeterli olacaktır. Henüz alıcısı belli olmayan ve malın fiili sevki sırasında muhtelif müşteriler adına kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi ve malın asıl muhatabına teslimi sırasında düzenlenecek olan e-İrsaliyeler haricinde, depolar arası dahili sevkiyatta düzenlenen irsaliyeler elektronik ortamda düzenlenebilecektir.

Hangi Yöntemlerle Kesilebilir?

Mükellefler e-irsaliyeyi; kendi bilgi işlem sistemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) sistemine entegre ederek veya GİB’in Portalı aracılığıyla veya özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla uygulayacaklardır. Özel entegratöre başvuranların, ayrıca GİB’e başvurması gerekmemektedir.

Arşivleme ve İbraz

e-İrsaliye izni alan mükellefler, oluşturdukları e-İrsaliyelerini ve yanıtlarını, birbirleriyle ilişkili şekilde, mevzuatta öngörülmüş süreler dahilinde muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmekle yükümlüdür. Daha çok “sevk irsaliyesi” yerine geçmektedir, malı teslim alan alıcıya iletilecektir. Şoför ve rotasyon bilgisi taşıyan “taşıma irsaliyesi” yine, kağıt çıktı olarak alınıp, araçta bulundurulacaktır. Malın taşıta yüklenip, sevkiyatın başlamasından itibaren, araçta e-İrsaliyenin bir örnek kâğıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunlu olmaktadır. Araçta bulunan e-İrsaliyenin kâğıt çıktısı üzerinde; ıslak imza ya da kaşe bulunması, kâğıt çıktının alıcıya verilip imzalatılması, malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibrazı gibi süreçler zorunlu değildir. Ama kağıt olarak ta bulunabilir.

e-irsaliye resim

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.