Eko SMMM

Eko SMMMM
Ücretsiz Mali Müşavir Yazılımı

 

ekosmmm resim1

 

ekoticaribanner

Dijital Mali süreçlere hazır mısınız?

EkoSMMM, Türkiye’nin mali süreçlerinin bel kemiği olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler’in işlerini kolaylaştırarak teknolojiye adaptasyonlarını hızlandırmak için bulut teknolojisi ile güvenli bir yapı geliştirilmiş web tabanlı mali müşavir yazılımıdır. Mali müşavir muhasebe programı ekoSMMM tüm Mali Müşavir ve Muhasebecilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

 


 

ekoSMMM – Mali Müşavir Yazılımının Yetenekleri;

Web tabanlı yazılım

Bulut ortamında çalışabilme imkanı

Merkezi yedekleme hizmeti

Ücretsiz mevzuat güncellemeleri.

Mükelleflerle birlikte çalışma imkanı

Tam entegre modül yapısı

Çoklu fiş girişi özelliği

PDF, excel formatında veri aktarımı

Tek lisansla çoklu mali müşavirin eş anlı çalışabilmesi

Mobil uygulama ile e-bildirge gönderimi, e-SGK işlemlerini yapabilme

Otomatik mail ile toplu beyanname tahakkuk gönderimi

Sisteme bağlı kullanıcılar ile anlık mesajlaşma

Çoklu firma ile çalışabilme imkânı (Rapor alma, farklı firmalara fiş girişi yapabilme)

Fiş özel kod yapısıyla fiş girişlerinde özellikli durumlar takip edebilme

Tüm ekranlarda ilgili belge ve fişe yorum, sınırsız dosya ekleme özelliği

Birden fazla maliyet yöntemi ile aynı anda stok maliyeti hesaplayabilme

 


 

 

ekoSMMM’nin Sağladığı Avantajlar :  

 • Verilerinizi güvenle saklayacaksınız.
 • Yedekleme işlemlerinin mali ve takip yükünden kurtulacaksınız.
 • Mevzuat değişimlerinden etkilenmeden işleriniz yürüteceksiniz.
 • Her yerden her an çalışabileceksiniz.
 • Ücretsiz kurulum ve destek hizmetinden yararlanacaksınız.
 • Sürekli uzaktan eğitim olanaklarından faydalanacaksınız.
ekosmmm resim2

 

 

ekosmmm resim3
 • Noterler Birliği Entegrasyonu ile otomatik Şirket Durum Bilgisi Sorgulama
 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile Beyanname işlemleri
 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile Firma tanımlama
 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile beyannamelerde yapılan versiyonlarda otomatik düzenleme
 • E-SGK İşlemleri ile E-Bildirge, işe giriş işten çıkış bildirgesi gönderimi
 • Personel kartlarının daha önce verilmiş E-Bildirgeyle SGK sistemden otomatik oluşturulması.
 • İnteraktif Vergi Dairesi entegrasyonu
 • İş Kur entegrasyonları
 • Banka Entegrasyonu
 • E-Tebligat Entegrasyonu
 • Defter Beyan Sistemi Entegrasyonu

 

ekoSMMM Modülleri

 

Hesap planı işlemleri, evrak içeriğine göre fiş girişi ekranları ve tüm formatlarda banka ekstresi aktarımlarınızı pratik veri girişi ekranları üzerinden yönetebilirsiniz. Ayrıca mali tablolar, mizan, muavin, hesap özeti bilgilerini detaylı olarak raporlaya bilirsiniz.

İşletme defteri, Basit Usul Defterlerin fişleri Defter Beyan sistemine göre oluşmakta. Ayrıca Defter Beyan entegrasyonu ile program içerisinden çıkmadan fişlerinizi Defter Beyan sistemine gönderip, detaylı rapor ve hesap özeti alabilirsiniz.

Toplu olarak tüm mükelleflerinize makbuz kesip gelir ve gider fişlerini otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Ayrıca e-Serbest Meslek Makbuzu ile mükelleflerinize makbuz düzenleyip kesilen makbuzları e-mail olarak iletebilirsiniz.

Hizmet verdiğiniz firmalarınızın e-defterlerini ara yazılım kullanmadan ekoSMMM üzerinden otomatik olarak gönderebilirsiniz. Gönderilmiş e-defterlerinizi firma bazında inceleyip rapor alabilirsiniz. Ayrıca e-defterlerinizi yasal süre boyunca program içerisinde saklayabilirsiniz.

Tüm kanuni parametreleri tanımlayarak kolayca bordro hesaplaması yapabilirsiniz. e-Bildirge gönderimi, işe giriş-çıkış, yeni personel kartı oluşturma işlemlerinizi online yapılabilir. Tek ekranda tüm personeller için kazanç kesinti tanımlayarak bordro hesaplaması yapabilirsiniz.

Sabit kıymet listesi sisteme kolaylıkla aktarılabilir sabit kıymetler için tek tek veya tüm firmalar bazında amortisman hesaplaması yapılabilir ve oluşan amortisman fişlerini sabit kıymet kartı içerisinde görüntüleyebilirsiniz.

KDV1, KDV2, Muhtasar, Geçici Vergi, Ba-Bs, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinizi takip edilebilir. Tüm Beyannamelerinizi manuel veya online işlemler ile tek tek veya toplu olarak gönderebilirsiniz.

Bilanço esasına dayalı, İşletme esasına dayalı, Basit Usüle dayalı defterlerinizde ve Serbest Meslek defteri gibi özel defterlerinizde bulunan stokları kolayca takip edebilir, birden fazla maliyet yöntemi seçilerek aynı anda stok maliyeti hesaplatılabilir ve detaylı maliyet raporu alabilirsiniz.

Program içerisinden beyannamelerinizi onaylayıp tek tek veya toplu olarak Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine gönderebilirsiniz. Gelir İdaresi Başkanlığına göndermiş olduğunuz beyannamelerinizi program üzerinden listeleyebilir, beyannamelerin tahakkuklarını ve beyannameleri firmalarınıza e-mail, SMS veya WhatsApp aracılığıyla toplu veya tek tek iletebilirsiniz.

 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile Beyanname işlemleri
 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile Firma tanımlama
 • Gelir İdaresi Entegrasyonu ile beyannamelerde yapılan versiyonlarda otomatik düzenleme
 • Şirket Durum Bilgisi Sorgulama
 • E-SGK İşlemleri ile E-Bildirge, işe giriş-çıkış bildirgesi gönderimi
 • Personel kartlarının daha önce verilmiş e-Bildirgeyle SGK sistemden otomatik oluşturulması.
 • İnteraktif Vergi Dairesi Entegrasyonu
 • İş Kur Entegrasyonları
 • Defter Beyan Sistemi Entegrasyonu
 • Banka Entegrasyonu
 • E-Tebligat Entegrasyonu

Tüm firmalarınıza ait resmi defterlere ve detaylı raporlara program içerisinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çoklu firma ile çalışabilme özelliği ile firma seçmeden rapor ekranlarında farklı firmalarınızın raporlarını alıp, görüntüleyebilirsiniz.

Hizmet verilen firmaların işletme defteri, basit usul defter ve serbest meslek defterlerine ait hesap planı veya hizmet kartı tanımlaması yapılmadan cari tahsilat takibi yapabilir, tahsilat ve ödeme hareketleriyle ilgili detaylı rapor ve cari ekstreleri alabilirsiniz.

İş tanımı, süreli evrak takibi, mükelleflere ait süreli belgeleri (imza sirküleri, kapasite raporu, sanayi sicil belgesi vb) bu ekran ile takip edebilirsiniz. Ayrıca hatırlatma özelliği ile süreli işleri günü gelmeden, kendinize ya da mükellefinize hatırlatabilirsiniz

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren e-Serbest Meslek Makbuzu (e-SMM) uygulamasına ek bir yazılım kullanmadan erişebilir ve e-serbest meslek makbuzlarınızı ekoSMMM üzerinden otomatik olarak gönderebilirsiniz.

İNCELE

 

Bu Ürünle İlgileniyorum

 

uyumsoft ozel entegrator

Aramak istediğiniz kelimeleri yukarı kutuya yazınız.